السلام علیک یا اباعبدالله

اینجانب متقاضی سفر زیارتی اربعین با کاروان «هم‌پای قافله 3» در کمال صحت و سلامت و با عشق و توکل و امید به این سفر روحانی، کلیه موارد زیر را شرعاً، قانوناً و اخلاقاً پذیرفته و نسبت به تمامی آنها متعهد می‌گردم.
1. از کلیه حوادث احتمالی این سفر آگاهی داشته و شخصاً مسئولیت تمامی حوادث را عهده‌دار می‌گردم.
2. این سفر به درخواست اینجانب با رضایت و هماهنگی کامل سرپرست قانونی اینجانب صورت می‌پذیرد.
3. تمامی ضوابط و قوانینی که از سوی مسئولین در این سفر اعلان می‌گردد را به اجرا درآورده و در تمامی برنامه‌های کاروان حضور می‌یابم.
4. ضمن رعایت نظم و همکاری کامل با مسئولین کاروان، تحت هیچ شرایطی از کاروان جدا نخواهم شد.
5. شئون طلبگی را کاملاً رعایت کرده و از هر نوع رفتار منفی با کلیه زائران اربعین پرهیز می‌کنم.
6. شخصاً عهده‌دار حفظ و نگهداری کلیه مدارک و وسائل خود می‌باشم.
7. توانایی پرداخت هزینه سفر به مبلغ 4،000،000 ریال را دارم.
8. اینجانب نسبت‌ به ارائه تعهدنامه سرپرست قانونی خانواده، در مورد سفر پایبند خواهم بود.
9. مسئولیت صحت تمامی اطلاعاتی که در مراحل مختلف از طرف اینجانب اعلام می‌گردد را برعهده دارم و در صورت مشخص‌شدن خلاف آن مسئولین کاروان حقّ حذف اینجانب را خواهند داشت.
با موارد فوق موافقم