اينجانب متقاضي شرکت در همايش حافظان قرآن کريم جامعه الزهرا سلام الله عليها هستم:

1. ثبت نام در همايش تنها ويژه طلاب ، اساتيد و کارمندان جامعه الزهرا سلام الله عليها مي باشد.
2. ملاک برنامه ريزي ها جهت شرکت در همايش، ميزان محفوظات فعلي حافظ است.
3. اطلاع از آخرين اخبار و اطلاعات مرتبط با حافظان قرآن کريم جامعه الزهرا سلام الله عليها با استفاده از لينک https://t.me/Rayatjz2355 در کانال تلگرام و شماره تماس 32112355 صورت مي پذيرد.
با موارد فوق موافقم